Λ. Ελευθερίας 29 (Αμφιθέας), Άλιμος

Καλάθι

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Επικοινωνία

Λ. Ελευθερίας 29 (Αμφιθέας), Άλιμος

210 72 51 600

ESPA

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Η GRAFIMA AE δραστηριοποιείται στο χώρο της διαφήμισης, του μάρκετινγκ και των εκτυπώσεων από το 1998. Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της, κύριο μέλημά μας είναι να είμαστε δίπλα στους πελάτες προτείνοντάς τους λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους αλλά και στις απαιτήσεις της αγοράς.

Η επιτυχία μας οφείλεται στην επικοινωνία με τους πελάτες και με τους συνεργάτες.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας:

Ακούμε τους συνεργάτες μας και λειτουργούμε ομαδικά.

Στο πάθος μας για δημιουργικότητα και πρωτοπορία οι πελάτες της GRAFIMA AE βρίσκουν τον καλύτερο σύμμαχο για να προβάλουν την επιχείρησή τους.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Όλοι μαζί στην εταιρεία GRAFIMA AE , Διοίκηση και στελέχη, προσωπικό της εταιρείας αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες έχουμε την πεποίθηση ότι η Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας της Εργασίας, Ασφάλειας του προσωπικού και Προστασίας του Περιβάλλοντος , εκφράζει την κουλτούρα μας και αποτελεί καθημερινό και πρωταρχικό μέλημα μας.

Αποτελεί δέσμευση μας η απόλυτη τήρηση των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων για την υλοποίηση των υπηρεσιών μας, η διαρκής καθιέρωση μετρήσιμων στόχων σχετικά με την επίτευξης τους, η ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των συνεργατών μας προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και η διαρκής προσπάθεια βελτίωσης μας και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας, Ασφάλειας της Εργασίας, Ασφάλειας του προσωπικού και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των διαδικασιών που εφαρμόζουμε σε ακολουθία και με διεθνή πρότυπα για το ISO 9001, ISO 14001, ΕΛΟΤ 1435 και FSC-STD-40-404.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα πολιτική αποτελεί μια δήλωση της εταιρείας GRAFIMA AE με πεδίο εφαρμογής την διαφήμιση, το μάρκετινγκ, των εκτυπώσεων και την ηλεκτρονική προβολή με καθολική ισχύ για όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας, υπαλλήλους και διευθυντικά στελέχη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για την GRAFIMA AE αποτελούν δεσμεύσεις:

-η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας , Ελληνικής και Ευρωπαϊκής, για την προστασία της απασχόλησης
-η τήρηση της υφιστάμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διαθέτει.
-η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.
-η διαρκής βελτίωση του Ενιαίου συστήματος διαχείρισης και η αποφυγή οποιασδήποτε ρύπανσης του περιβάλλοντος.
-η αποφυγή των ατυχημάτων κα των επαγγελματικών ασθενειών.
-η διάθεση όλων των αναγκαίων πόρων για την ομαλή λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος.
-η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της.
-η παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους, τους πελάτες και όλους τους συνεργαζόμενους που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της.
-η παρούσα πολιτική ανασκοπείται ετησίως σε κάθε ανασκόπηση εργασιών και λειτουργίας της εταιρείας μας και αναθεωρείται εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Υπεύθυνοι τήρησης των ανωτέρω δεσμεύσεων στο εργασιακό περιβάλλον.

-Τα μέλη της Διοίκησης, οι προϊστάμενοι κάθε τμήματος στο οργανόγραμμα της εταιρείας είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των βασικών αρχών . Η ευθύνη για το γενικό συντονισμό, την ενημέρωση των εργαζομένων και την εφαρμογή της Πολιτικής για κάθε τμήμα ανατίθεται στον Προϊστάμενο του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας.

Α.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Για την καταπολέμηση της διαφθοράς η εταιρεία μας εφαρμόζει πολιτική μη ανοχής.

Με αυτό τον σκοπό απαγορεύεται η αποδοχή δώρων οποιουδήποτε εργαζομένου της εταιρείας, από προμηθευτές, πελάτες ή και γενικά από άλλο τρίτο μέρος.

Επίσης δεν επιτρέπει την προσφορά δώρων οποιασδήποτε μορφής, από προσωπικό της εταιρείας, προς προμηθευτές, πελάτες ή και γενικά από άλλο τρίτο μέρος.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Η εταιρεία μας εφαρμόζει πολιτική μη ανοχής κατά της παιδικής εργασίας.

Συμμορφωνόμαστε με όλους τους τοπικούς νόμους σχετικά με την κατώτατη ηλικία εργασίας, όπως προβλέπεται από τη προστασία της εργασίας , νόμος 4808/2021.

Απαγορεύουμε την πρόσληψη ατόμων κάτω των 18 ετών.

Με τις ενέργειες της η Διοίκηση της εταιρείας και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, διαφυλάττει ότι δεν γίνεται χρήση παιδικής εργασίας στην επιχείρηση της. Η παιδική εργασία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από πελάτες ή και από προμηθευτές της εταιρείας.

ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ

Η εταιρεία μας εφαρμόζει πολιτική μη ανοχής κατά της χρήσης ουσιών και αλκοόλ από το προσωπικό της στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και κατά την διάρκεια εργασιών του.

Οι ενέργειες αυτές αποτελούν σημαντικό λόγο διακοπής συνεργασίας της εταιρείας με προσωπικό της και στο οποίο θα διαπιστωθεί η παραβίαση της αρχής αυτής.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας εφαρμόζει πολιτική μη ανοχής κατά των διακρίσεων στον χώρο εργασίας.

Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και η Διοίκηση της εταιρείας εφαρμόζουν σαφή πολιτική και λειτουργούν ενεργά κατά των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, θρησκείας, χρώματος δέρματος ή άλλων διακρίσεων σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με βάση τον νόμο 4443/2016.

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βασική προϋπόθεση για την δημιουργία ιδανικού περιβάλλοντος εργασίας είναι η πολιτική μη ανοχής κατά των παρενοχλήσεων ή καταχρήσεων στον χώρο εργασίας.

Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και η Διοίκηση της εταιρείας εφαρμόζουν σαφή πολιτική και λειτουργούν ενεργά ενάντια σε παρενοχλήσεις ή καταχρήσεις κατά των εργαζομένων της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης για τη βιωσιμότητα της εταιρείας μας και δεσμευόμαστε να εξασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποί μας αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Η Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διέπεται από τις διεθνείς αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων που περικλείονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία.

Είμαστε δεσμευμένοι να εντοπίζουμε και να προλαμβάνουμε κάθε επίπτωση ενέργειας που είναι αντίθετη με τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, μέσω διαδικασιών για τη δέουσα επιμέλεια στα ανθρώπινα δικαιώματα και την προληπτική συμμόρφωση.

Τα δικαιώματα στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου σχετίζονται με την έκφραση του σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου με βάση το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα να μην υφίσταται διακρίσεις λόγω της «άλλης κατάστασης», όπως ορίζεται σε διάφορες συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το άρθρο 17 και 26 του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το άρθρο 8 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Μεριμνούμε για τη διατήρηση χώρων εργασίας όπου δεν υπάρχουν διακρίσεις και δεν υφίσταται παρενόχληση βάσει φυλής, φύλου, χρώματος, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικής προτίμησης, πολιτικής πεποίθησης ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης που προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι βάσεις για τη διαδικασία αναζήτησης και πρόσληψης προσωπικού, τοποθέτησης, εκπαίδευσης, αμοιβής και ανέλιξης στην Εταιρεία, είναι τα επαγγελματικά προσόντα, η απόδοση, οι δεξιότητες και η εμπειρία.

Ανεξαρτήτως προσωπικών χαρακτηριστικών και κοινωνικής κατάστασης, η Εταιρεία δεν ανέχεται προσβλητικές ή ανάρμοστες συμπεριφορές, άδικη μεταχείριση ή αντίποινα παντός είδους.

Αυτές οι αρχές ισχύουν όχι μόνο για εργαζομένους της εταιρείας, αλλά και για όσους συνεργάζονται μαζί μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία πιστεύει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα ως προς την επιλογή εργασίας τους, με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, δεν ανέχεται καμία καταναγκαστική εργασία στην οργάνωσή της και αναμένει το ίδιο από τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της.

Η GRAFIMA AE έχει συμμορφωθεί απόλυτα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία , διευκολύνει τους μηχανισμούς αναφοράς και εφαρμόζει μέτρα για την αποφυγή, την αντιμετώπιση, τον μετριασμό και την εξάλειψη κάθε τέτοιου κινδύνου και των βαθύτερων αιτίων του.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΗΣ, ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.

Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία να αλλάζει την θρησκεία του και τις πεποιθήσεις του και την ελευθερία να εκδηλώνει τη θρησκεία ή την πεποίθησή του, ατομικά ή από κοινού με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά μέσω της λατρείας, πράξεων ιεροτελεστίας, πρακτικής και διδασκαλίας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Σεβόμαστε το δικαίωμα των εργαζομένων μας στη συμμετοχή ή μη και στη δημιουργία εργατικών σωματείων, χωρίς φόβο αντίποινων ή παρενόχλησης.

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από ένα νομικά αναγνωρισμένο σωματείο, δεσμευόμαστε στην ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου με τους ελεύθερα επιλεγμένους εκπροσώπους τους.
Δεσμευόμαστε να διαπραγματευόμαστε με καλή πίστη με αυτούς τους εκπροσώπους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρέχουμε έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και εσωτερικές προϋποθέσεις ασφάλειας και υγείας.

Εστιάζουμε στη διατήρηση ενός παραγωγικού χώρου εργασίας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ατυχημάτων, τραυματισμών και έκθεσης σε κινδύνους για την υγεία.

Δεσμευόμαστε για το ενδιαφέρον των εργαζομένων στη διαρκή βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, φροντίζοντας μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό κινδύνων και την αποκατάσταση ζητημάτων υγείας και ασφάλειας.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται ότι θα πρέπει να διαθέτουν όλοι οι εργαζόμενοι της σύμβαση γραπτή που θα αποτυπώνει με σαφήνεια και διαύγεια, με σαφή και κατανοητό τρόπο τους όρους της συνεργασίας, αποτελώντας νομική δέσμευση.

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Οι αμοιβές των εργαζομένων μας είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με τον κλάδο και την αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητές μας συμμορφώνονται απόλυτα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αμοιβών και ωραρίων, υπερωριών και επιδομάτων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω

Την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αποτροπής περιστατικών βίας ή παρενόχλησης.

Την εκπαίδευση και τη διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας ή παρενόχλησης.

Τον προσδιορισμό της διαδικασίας καταγγελίας και διερεύνησης περιστατικών βίας ή παρενόχλησης με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του θύματος και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Τον εντοπισμό της πηγής της παρενόχλησης και την εξασφάλιση ότι αυτή τερματίστηκε.

Τη λήψη κατασταλτικών και / ή αποτρεπτικών μέτρων σε βάρος οποιουδήποτε ασκεί βία ή παρενόχληση.

Τη λήψη όλων των αναγκαίων και εύλογων μέτρων για την αποκατάσταση των συνεπειών της άσκησης βίας ή παρενόχλησης και την αποτροπή μελλοντικών περιστατικών.

Β.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όλες οι υπηρεσίες μας, υλοποιούνται με πρωταρχικό γνώμονα την μέριμνα στην προάσπιση του Περιβάλλοντος, που επιτυγχάνεται με την ενεργειακά φιλική λειτουργία της εταιρείας με ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων που απαιτούνται, αλλά και την πρόληψη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την εκτέλεση των εργασιών που εκτελούνται.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την επίτευξη των διαρκώς τιθέμενων αυξημένων στόχων Ασφάλειας Εργαζομένων και Μεταφερόμενων Προϊόντων, Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης και εναρμόνισης με το οικείο κοινωνικό περιβάλλον της.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διατηρεί σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής και ηλεκτρονικής τεχνολογίας, και τις απαραίτητες διαδικασίες με σκοπό την προστασία προσωπικών αλλά και εταιρικών δεδομένων προσωπικού, συνεργατών, πελατών και συναλλαγών τους.

ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Απόλυτη τήρηση της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής προϊόντων πελατών μας.

Υλοποίηση των εργασιών μας με πρωταρχική μέριμνα στην εκτέλεση των υπηρεσιών μας με ασφάλεια προς κάθε ευαίσθητο αποδέκτη τους (Προσωπικό, Περιβάλλον, Εγκαταστάσεις και Μεταφορικές Μονάδες Προϊόντων).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Πλήρης έλεγχος της εγκατάστασης με ηλεκτρονικά μέσα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων, των προϊόντων, των οχημάτων και των εγκαταστάσεων.

Καθορισμός ποιοτικών, περιβαλλοντικών στόχων και του στόχων για την ΥΑΕ, συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησής τους και ανασκόπηση τους.

Καθημερινή επικοινωνία και ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, ώστε να γνωρίζει τις αρχές μας και τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλουμε για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και των επιδόσεων μας σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Αδιάλειπτος έλεγχος των συνεργατών μας ώστε να εξασφαλίζεται η υιοθέτηση των αρχών και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί.

Διαρκής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας και τους συνεργάτες μας, ώστε να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή τους στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για την προστασία του περιβάλλοντος, της ασφάλειας στην εργασία και τα μεταφερόμενα αγαθά, για την διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας προσωπικού και προϊόντων, την περιβαλλοντική συμπεριφορά του, με σκοπό την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με τα αποτελέσματα μετρήσεων επίτευξης των στόχων και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Λήψη οργανωτικών μέτρων πρόληψης της Περιβαλλοντικής ρύπανσης, των εργατικών ατυχημάτων και επιβάρυνσης του προσωπικού, ώστε να ελαχιστοποιηθούν ή και να απαλειφτούν οι όποιοι κίνδυνοι και επιπτώσεις τους.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.